Biểu phí dịch vụ tài khoản điện tử VietinBank iPay, SMS Banking 2023

Nếu bạn đang là khách hàng sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank thì biểu phí dịch vụ tài khoản điện tử Vietinbank iPay, phí SMS banking hàng tháng luôn là những thông tin quan trọng cần nắm rõ. Cùng nganhangonline.org tìm hiểu chi tiết chi phí các loại khi mở và sử dụng tài khoản tại Vietinbank.

Các loại phí tại ngân hàng Vietinbank áp dụng cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank đã phát hành các loại biểu phí của 2 đối tượng khách hàng, đó là:

 1. Biểu phí tài khoản Vietinbank khách hàng cá nhân
 2. Biểu phí tài khoản Vietinbank khách hàng doanh nghiệp

Các loại phí Vietinbank cho khách hàng cá nhân

Nếu là khách hàng cá nhân khi sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank thì biểu phí áp dụng hàng tháng trên mỗi tài khoản Vietinbank cá nhân:

 1. Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán/ tiền gửi
 2. Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử
 3. Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank
 • Phí chuyển tiền Vietinbank trực tiếp tại quầy
 • Phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank qua cây atm
 • Phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank qua Vietinbank ipay
 • Phí chuyển tiền ngoại tệ ngân hàng Vietinbank
 1. Biểu phí dịch vụ thẻ

Các loại phí Vietinbank cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp

Khi là khách hàng tổ chức, doanh nghiệp (công ty) sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank, biểu phí áp dụng hàng tháng trên mỗi tài khoản tổ chức:

 1. Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán/ tiền gửi
 2. Biểu phí dịch vụ thanh toán chuyển tiền
 3. Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử
back to menu ↑

Biểu phí tài khoản điện tử Vietinbank iPay của khách hàng cá nhân

Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán (gửi tiền)

Thông tin về chi phí khi sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán Vietinbank áp dụng cho khách hàng cá nhân:

Nội dung Mức/tỷ lệ phí Tối thiểu Tối đa
Dịch Vụ Tài Khoản Thanh Toán
Phí mở Tài khoản
Phí mở TKTT 0 đ
Phí mở TKTT theo yêu cầu – Số định nghĩa
Tài khoản 3 chữ số
Số Giống nhau, Lộc phát Thỏa thuận 2.000.000 đ
Tài khoản 4 chữ số
Số Giống nhau, Lộc phát, Thần tài Thỏa thuận 4.000.000 đ
Số Lặp, Tiến, Soi gương Thỏa thuận 2.000.000 đ
Tài khoản 5 chữ số
Số Giống nhau, Lộc phát Thỏa thuận 10.000.000 đ
Số Tiến, Hỗn hợp Thỏa thuận 5.000.000 đ
Tài khoản 6 chữ số
Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát Thỏa thuận 20.000.000 đ
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5), Thần tài Thỏa thuận 15.000.000 đ
Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, Hỗn hợp Thỏa thuận 8.000.000 đ
Tài khoản 7 chữ số
Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát Thỏa thuận 50.000.000 đ
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) Thỏa thuận 30.000.000 đ
Số Tiến, Hỗn hợp Thỏa thuận 20.000.000 đ
Tài khoản 8 chữ số
Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát Thỏa thuận 100.000.000 đ
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5); Thần tài Thỏa thuận 80.000.000 đ
Số lặp, tiến, Soi gương Thỏa thuận 50.000.000 đ
Số hỗn hợp Thỏa thuận 30.000.00 đ
Tài khoản 9 chữ số
Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát; Tiến Thỏa thuận 300.000.000 đ
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) Thỏa thuận 150.000.000 đ
Số Lặp, Tam hoa kép Thỏa thuận 100.000.000 đ
Số hỗn hợp Thỏa thuận 50.000.000 đ
Phí mở tài khoản theo yêu cầu – Số tự chọn
Chọn đến 6 chữ số Thỏa thuận 1.000.000 đ
Chọn 7 chữ số Thỏa thuận 3.000.000 đ
Chọn 8 chữ số Thỏa thuận 5.000.000 đ
Phí duy trì Tài khoản (thu theo tháng)
Tài khoản Thanh toán
Tài khoản đ 2.000 đ/Tài khoản
Tài khoản Ngoại tệ 4.000 đ/Tài khoản
Tài khoản thanh toán chung
Tài khoản đ 10.000 đ/Tài khoản
Tài khoản Ngoại tệ 15.000 đ/Tài khoản
Tài khoản Thanh toán theo yêu cầu (Số định nghĩa & Số tự chọn) 15.000 đ/Tài khoản
Gói Tài khoản thanh toán (dưới số dư BQ/tháng tối thiểu)
Gói V-super 10.000 đ/Tài khoản
Gói V-Biz 50.000 đ/Tài khoản
Gói Tài khoản thanh toán KHƯT (Premium account) 18.000 đ/Tài khoản
Nộp tiền mặt vào Tài khoản (chính chủ Tài khoản)
Tài khoản đ 0 đ
Tài khoản Ngoại tệ
Mệnh giá  ≤ 20 đơn vị tiền tệ 0.50% 50.000 đ
Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ Miễn phí
Nộp tiền USD trắng (không phân biệt mệnh giá) 0,5% 50.000 đ
Rút tiền mặt từ Tài khoản
Rút tiền mặt từ Tài khoản đ
Rút tiền mặt từ Tài khoản
Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố 0 đ
Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản 0.03% 10.000 đ 1.000.000 đ
Rút tiền mặt từ Tài khoản số tiền mặt đã nộp vào trong vòng 03 ngày làm việc hoặc rút tiền mặt trong ngày đối với nguồn chuyển đến từ ngoài hệ thống Vietinbank
Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố 0.02% 10.000 đ 1.000.000 đ
Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản 0.05% 10.000 đ 1.000.000 đ
Rút tiền mặt từ Tài khoản Ngoại tệ
(gồm rút kiều hối trong vòng 10 ngày làm việc)
Bằng đ Bằng phí rút tiền mặt từ Tài khoản đ
Bằng Ngoại tệ 0.15% 50.000 đ
Tạm khoá/Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng
Tài khoản đ 50.000 đ
Tài khoản Ngoại tệ 100.000 đ
Phí đóng Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng  50.000 đ
Thu chi hộ
Thu hộ vào TK
Thu hộ đơn lẻ Bằng phí nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK
Thu hộ theo lô Thỏa thuận
Chi hộ từ TK
Chi hộ cùng hệ thống Thỏa thuận
Chi hộ khác hệ thống Bằng phí chuyển tiền khác hệ thống
Dịch vụ thấu chi Tài khoản
Đăng ký sử dụng dịch vụ 100.000 đ
Thay đổi hạn mức thấu chi theo yêu cầu Khách hàng 100.000 đ
Dịch vụ đầu tư tự động
Tràn tiền đi 0,03% 1.000 đ/giao dịch
Tràn tiền về 0 đ
Dịch vụ chuyển tiền tự động theo lịch
Đăng ký và duy trì sử dụng dịch vụ Miễn phí
Chuyển tiền theo lịch cùng hệ thống 0,01% 1.000 đ 1.000.000 đ
Chuyển tiền theo lịch khác hệ thống 0.03% 10.000 đ 1.000.000 đ/GD
Dịch Vụ Tiền Gửi Tiết Kiệm
Phí mở Tài khoản tiền gửi tiết kiệm đồng chủ sở hữu 50.000 đ/TK
Nộp tiền mặt gửi Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn
Bằng đ 0 đ
Bằng Ngoại tệ Bằng phí nộp tiền mặt vào Tài khoản Thanh toán
Rút tiền mặt từ Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn
Rút tiền gửi đ 0 đ
Rút tiền gửi Ngoại tệ
Rút số tiền đã gửi vào ngoài 3 ngày làm việc
Rút bằng đ Bằng phí rút tiền gửi đ
Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh giữ tiền gửi và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi 0 đ
Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi 50.000 đ
Rút số tiền đã gửi trong vòng 03 ngày làm việc
(không phân biệt CN thực hiện GD)
Bằng đ Bằng phí rút tiền gửi đ
Bằng Ngoại tệ 0.15% 50.000 đ 2.000.000 đ
Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng 100.000 đ/ lần
Báo mất sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG, Hợp đồng tiền gửi 100.000 đ/sổ/thẻ/bản
Chuyển quyền sở hữu Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn 100.000 đ/sổ/thẻ/bản
In lại sổ/thẻ tiết kiệm theo yêu cầu của KH 50.000 đ/sổ/thẻ
Lập ủy quyền rút tiền gửi tại NH 50.000 đ/lần
Xử lý hồ sơ thừa kế tiền gửi 100.000 đ/lần

Biểu phí tài khoản dịch vụ điện tử Vietinbank của cá nhân

Thông tin chi tiết về các chi phí khi sử dụng tài khoản dịch vụ điện tử tại ngân hàng Vietinbank áp dụng trên mỗi khách hàng cá nhân:

Nội dung Mức/tỷ lệ phí Tối thiểu Tối đa
Dịch Vụ Vietinbank Ipay (Mobile + Internet)
Phí đăng ký 0 đ
Phí duy trì dịch vụ (theo tháng)
TK đ 9.000 đ    
TK ngoại tệ 9.000 đ/tỷ giá quy đổi    
Nhóm dịch vụ tài chính
Chuyển khoản trong hệ thống 0 đ
Chuyển khoản ngoài hệ thống
·       Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ 8.000 đ/GD(1)
·       Từ 50.000.000 đ trở lên 0.01% GTGD 9.000 đ(1)
Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7 9.000 đ/GD

7.000 đ/GD(2)

Nộp thuế điện tử
·       Trong hệ thống 0 đ
·       Ngoài hệ thống 9.000 đ/GD
Cung ứng RSA ( gồm mua mới và phát hành lại)
·       KH thông thường 300.000 đ/ thẻ
·       KHƯT hạng vàng, bạc 150.000 đ/thẻ
·       KHƯT hạng kim cương, bạch kim 0 đ/thẻ
Duy trì dịch vụ biến động số dư Tài khoản thanh toán trên iPay (OTT) 5.000 đ/TK/tháng
Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác Miễn phí
Dịch Vụ Sms Banking
Đăng ký sử dụng dịch vụ 0 đ
Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tài khoản thanh toán (theo tháng)
Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 10.000đ
TK đ 9.000 đ    
TK ngoại tệ 9.000 đ/tỷ giá quy đổi    
Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 1.000đ    
TK đ 14.000 đ    
TK ngoại tệ 14.000 đ/tỷ giá quy đổi    
Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền gửi tiết kiệm (theo tháng) 2.000 đ    
Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền vay 3.500 đ/TK/tháng    
Nhận thông báo nhắc nợ 1.500 đ/SMS
DỊCH VỤ BANKPLUS
Đăng ký sử dụng dịch vụ 0 đ
Duy trì dịch vụ (theo tháng) 9.000 đ    
Cấp lại PIN 0 đ
Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán) 0 đ
back to menu ↑

Biểu phí tài khoản Vietinbank iPay của khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, công ty

Biểu phí tài khoản điện tử Vietinbank của khách hàng tổ chức

Sau đây là thông tin chi tiết mức phí áp dụng đối với mỗi tài khoản dịch vụ điện tử Vietinbank của khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và công ty

Nội dung Mức phí
(Chưa bao gồm VAT)
Tối thiểu Tối đa Loại phí
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ Vietinbank EFAST
Phí đăng ký 0 đ
Phí thay đổi thông tin dịch vụ 10.000 đ/lần
Phí Đóng dịch vụ 100.000 đ
Phí Dịch vụ kết nối trực tiếp giữa phần mềm kế toán doanh nghiệp và eFAST        
Phí đăng ký, duy trì        
Kết nối trực tiếp đặc thù theo từng KH        
Phí đăng ký Thỏa thuận 1.000.000 đ/lần    
Phí duy trì Thỏa thuận 500.000 đ/ tháng    
Kết nối trực tiếp thông qua các công ty phần mềm (NC9, Misa…)        
Phí đăng ký 0 đ      
Phí duy trì 75.000 đ/ tháng      
Phí giao dịch Bằng phí giao dịch qua eFAST
Phí duy trì dịch vụ eFAST (TK đ và TK ngoại tệ)
– Gói phi tài chính 18.000 đ/tháng Tự động
– Gói tài chính 25.000 đ/tháng Tự động
Phí giao dịch qua eFAST  
Chuyển khoản đ trong hệ thống 0 đ Tự  động
Chuyển tiền đ ngoài hệ thống 24/7 0,02% 18.000 đ
Chuyển khoản đ ngoài hệ thống 0,015% 18.000 đ 1.500.000 đ Tự động
Chuyển tiền ngoại tệ Bằng mức phí

tại quầy

Dịch vụ thanh toán khác Bằng mức phí tại quầy
Nộp Ngân sách nhà nước Tự động
– TK KBNN trong hệ thống Bằng mức phí B233
– TK KBNN ngoài hệ thống Bằng mức phí B237
Tra soát 20.000 đ
Cung ứng thiết bị xác thực 300.000 đ/thiết bị
Dịch vụ khác trên kênh eFAST Thỏa thuận
DỊCH VỤ SMS BANKING
Đăng ký sử dụng dịch vụ 0 đ
Duy trì dịch vụ (TK đ và TK  ngoại tệ) (theo tháng)
Báo SMS khi TKTT có biến động số dư 50.000 đ/TK/SĐT/ tháng Tự động
Báo SMS khi TKTT có biến động số dư các GD có giá trị 50.000 đ trở lên 18.000 đ /TK/SĐT/ tháng Tự động
Báo SMS khi TKTT có biến động ghi có vào TK 50.000 đ /TK/SĐT/ tháng Tự động
Báo SMS khi TK TGCKH có biến động số dư 5.000 đ /TK/SĐT/ tháng Tự động
Báo SMS khi TK tiền vay có biến động số dư 3.500 đ /TK/SĐT/ tháng Tự động
Nhận thông báo nhắc nợ 1.500 đ/ SMS Tự động

Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán (tiền gửi)

Nội dung Mức phí
(Chưa bao gồm VAT)
Tối thiểu Tối đa Loại phí
DỊCH VỤ THANH TOÁN/TIỀN GỬI
DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Phí mở TK
Phí mở TKTT thông thường 0 đ
Phí mở TKTT số đẹp
TK 3 chữ số đẹp
TK 3 chữ số đẹp lộc phát/giống nhau Thỏa thuận 3.000.000 đ
TK 4 chữ số đẹp
TK 4 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau Thỏa thuận 8.000.000 đ
TK 4 chữ số đẹp lặp/tiến/soi gương Thỏa thuận 5.000.000 đ
TK 5 chữ số đẹp
TK 5 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau Thỏa thuận 15.000.000 đ
TK 5 chữ số đẹp tiến/hỗn hợp Thỏa thuận 8.000.000 đ
TK 6 chữ số đẹp
TK 6 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) Thỏa thuận 30.000.000 đ
TK 6 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) Thỏa thuận 20.000.000 đ
TK 6 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp, số yêu cầu Thỏa thuận 10.000.000 đ
TK 7 chữ số đẹp
TK 7 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) Thỏa thuận 80.000.000 đ
TK 7 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) Thỏa thuận 50.000.000 đ
TK 7 chữ số đẹp tiến/soi gương/hỗn hợp/yêu cầu Thỏa thuận 30.000.000 đ
TK 8 chữ số đẹp
TK 8 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) Thỏa thuận 350.000.000 đ
TK 8 chữ số đẹp thần tài/giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) Thỏa thuận 300.000.000 đ
TK 8 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, số hỗn hợp, số theo yêu cầu Thỏa thuận 100.000.000 đ
TK 9 chữ số đẹp
TK 9 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 7,9), Lộc phát Thỏa thuận 500.000.000 đ
TK 9 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) Thỏa thuận 400.000.000 đ
TK 9 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp Thỏa thuận 200.000.000 đ
Phí duy trì TK
TKTT VNĐ thông thường (thu theo ngày khi số dư dưới mức quy định) 3.000 đ/ngày Tự động
TKTT Ngoại tệ thông thường
– USD (thu khi số dư dưới mức quy định) 5.000 đ/ngày Tự động
– EUR (thu khi số dư dưới mức quy định) 6.000 đ/ngày Tự động
– Ngoại tệ khác (thu theo tháng) 50.000 đ/tháng Tự động
TK thanh toán chung (thu theo tháng)
– TK đ 20.000 đ/ tháng Tự động
– TK ngoại tệ 30.000 đ/ tháng Tự động
TK số đẹp
– TK 3,4,5,6,7,8,9 chữ số đẹp (dưới số dư bình quân/tháng tối thiểu) 100.000 đ/TK
– TK số đẹp (thu theo tháng) 30.000 đ/TK Tự động
Nộp tiền mặt vào TK (áp dụng với KHTC nộp tiền vào TK của chính mình)
TK đ
– Tại CN giữ TK và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ TK 0 đ
– Tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ TK 0,03% 20.000 đ 2.000.000 đ
TK Ngoại tệ
Mệnh giá  ≤ 20 đơn vị tiền tệ (*) 0,5% 50.000 đ
Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ Miễn phí
Nộp bằng USD trắng mệnh giá 100 USD (loại không có dây bảo hiểm 3D) 0.5% 50.000 đ
Rút tiền mặt từ TK
Rút tiền mặt từ TK đ
– Tại CN giữ TK và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ TK 0 đ
– Tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ TK 0,03% 20.000 đ 2.000.000 đ
Rút TM từ TK đ số tiền mặt mới nộp vào trong ngày (phí kiểm đếm) 0.03% 20.000 đ 2.000.000 đ
Rút tiền mặt từ TK Ngoại tệ
– Bằng đ Bằng phí rút TM từ TK đ (B040, B043)
– Bằng ngoại tệ 0,3% 50.000 đ
Tạm khoá/Phong toả TK theo yêu cầu của KH
– TK đ 50.000 đ
– TK ngoại tệ 100.000 đ
Phí đóng TK theo yêu cầu của KH

(áp dụng đối với cả TK đ và ngoại tệ)

100.000 đ
Phí phục hồi TKTT đã đóng 0 đ
Thu chi hộ
Thu hộ vào TK
– Dịch vụ thu hộ đơn lẻ Bằng nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK
– Thu hộ theo lô Thỏa thuận 1.000 đ/ GD
Chi hộ từ TK ( bao gồm chi lương tại quầy)
– Thu phí từ TK Ghi Có 5.000 đ/ GD
– Thu phí từ TK Ghi Nợ Thỏa thuận 1.000 đ/ GD
Dịch vụ thấu chi TK
– Phí đăng ký sử dụng dịch vụ 200.000 đ/ TK
– Thay đổi hạn mức thấu chi theo đề nghị của KH 200.000 đ/ lần
Dịch vụ điều tiền tự động (quản lý vốn tập trung- autosweep)
– Đăng ký sử dụng dịch vụ 200.000 đ/lần
– Đăng ký/bổ sung TK 200.000 đ/TK
– Thay đổi thông tin dịch vụ 200.000 đ/lần
– Phí điều tiền tự động (sweep) Thỏa thuận 10.000 đ/ GD
Dịch vụ đầu tư tự động

(đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tự động)

– Đăng ký hoặc thay đổi dịch vụ 200.000 đ/lần
– Phí đầu tư tự động 0 đ
Dịch vụ nhờ thu, thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ khác Thỏa thuận
DỊCH VỤ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
Phí mở TK chung có kỳ hạn Thỏa thuận 100.000 đ/ TK
Nộp tiền mặt gửi tiền gửi có kỳ hạn
Bằng đ 0 đ
Bằng ngoại tệ Bằng phí nộp TM vào TKTT (B033)
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn đ
– Rút tiền gửi số tiền gửi vào sau 03 ngày làm việc 0 đ
– Rút tiền gửi số tiền gửi vào trong vòng 03 ngày làm việc 0,02% 20.000 đ 2.000.000 đ
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ
Rút tiền mặt số tiền gửi vào sau 03 ngày làm việc
– Rút bằng đ Bằng phí rút tiền gửi đ (B082)
– Rút bằng ngoại tệ tại CN giữ tiền gửi và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ tiền gửi 0 đ
– Rút bằng ngoại tệ tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ tiền gửi 50.000 đ
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn số tiền gửi vào trong vòng 03 ngày làm việc
– Rút bằng đ           Bằng phí rút tiền gửi đ (B083)
– Rút bằng ngoại tệ 0,3% 50.000 đ 2.000.000 đ
Phong tỏa TK theo yêu cầu KH 100.000 đ/lần
Phí chuyển quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn, GTCG Thỏa thuận 100.000 đ  

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về biểu phí dịch vụ tài khoản điện tử Vietinbank áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Tùy vào từng thời điểm, khu vực và các trường hợp cụ thể mà mức phí có thể chênh lệch hơn so với biểu phí tham khảo ở trên.

Đề Xuất dành cho bạn

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Bình luận:

Ngân hàng Online
Logo
Enable registration in settings - general