Bảo Hiểm Sức Khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm hỗ trợ thanh toán các chi phí y tế, trong trường hợp người tham gia chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện hoặc gặp phải rủi ro liên quan tới tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo, tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Các loại hình bảo hiểm sức khỏe gồm:

  • Bảo hiểm tai nạn con người
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
  • Bảo hiểm y tế
Sorry. No posts in this category yet
Ngân hàng Online
Logo
Enable registration in settings - general